Projektikohtumine Riias 15.01.2020

ENUT on üheks partneriks Poola vabaühendusele Polish Economic Society branch in Gdańsk (programmis Europe for Citizens Programme) projektis “Strengthening civil society rights by information access for European youth”, eesti keeles “Kodanikuühiskonna tugevdamine Euroopa noortele teabele ligipääsu võimaldamise kaudu”, lühendina SIA4Y.
ENUTi ülesanne selles projektis on selgitada projektis osalejatele ja Eestis eraldi sihtgrupina Noorte volikogude liikmetele, mis on sooteadlik eelarvestamine kohalikes omavalitsustes ja miks on oluline, et noorte volikogude liikmed oskaksid jälgida KOV eelarveid ja sinna ka (sooteadlikke) ettepanekuid teha. Oleme kaasanud Eesti Noortevolikogude liikmeid, et neid suunata aru saama kohalikest eelarvetest sooteadlikust lähenemisest lähtudes.
15. jaanuaril toimus Riias SIA4Y projekti kohtumine. Sündmus oli suunatud noortele alates 16. eluaastast. Osa võtsid selle projekti partnerid erinevatest riikidest ja Riia koolide vanemate klasside õpilased.
ENUTiga olid kaasas Tartu, Tallinna ja Pärnu noortevolikogude esindajad.
Päev algas ettekannetega: Eila Heikkilä Soomest rääkis erinevatest info liikumise kanalitest täna, ENUT esindaja Reet Laja tutvustas sootundlikku eelarvestamist kohalike omavalitsuste tasandil, Center for United Nations Constitutional Research – CUNCR esindaja Blanca Trepat i Solsona rääkis ÜRO rollist tänapäeval ning Transparency International EU esindaja Even Diot lobitööst ja selle vajalikkusest.
Päeva teises pooles töötasid noored gruppides ning valmistasid esitlusi teemal “Noored ja informatsioon” eesmärgiga neid esitlusi kasutada tulevikus õppematerjalidena. Ettevalmistamise aeg oli küll lühike aga noored olid väga efektiivsed. Sündisid köitvad videoklipid ja muud esitlused. Rohkem kui pooled neist kajastasid soolise võrdõiguslikku teemasid. Esitlusi hindas ekspertide žürii. Eesti tiimi esitlus jõudis nelja esiletõstetud töö hulka.