Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul (2016-2017)

Projekti nimi: Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul (2016-2017)

Projekti elluviimise periood: 01.07.2016-31.07.2017

Projekti eesmärk: Ukraina sisepõgenike parem integreerimine vastuvõtvatesse kogukondadesse, nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul ning kaasamine ühiskonda. Projekti läbiviijateks on sisepõgenikega tegelevad vabaühendused, kelle elujõulisuse ja võrgustumise toetamine on projekti üheks oluliseks eesmärgiks. Tegevused toimuvad kolmes suurima sisepõgenike arvuga piirkonnas. Seal tegutsevate vabaühenduste juhid, koolitajad ja eksperdid saavad lisateadmisi väikeettevõtluse, mikrokrediidiskeemide, karjäärinõustamise, mentorluse ja vajalike e-lahenduste vallas. Sisepõgenikud saavad uued pädevused tööturul hakkama saamiseks. Kaasatud vabaühendused koostavad koos juhtgrupiga tegevuskava ühiste tegevuste elluviimiseks, mis jätkab tegevust ka peale projekti lõppu.

Partner: Ukrainan Human Rights Foundation (UHRF)

UHRF

arengukoostoo_est

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.