Soome praktikant ENUTis

2020. a juulist kuni oktoobrini oli ENUTil rõõm võõrustada praktikanti Soomest.

Hely Hollo on Tampere Ülikooli sotsiaalteaduste magistrant, kes Erasmus+ programmi raames valis endale praktikakoha Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses. Oma õpingutes on ta huvitatud olnud ka soolisest võrdõiguslikkusest ja politoloogiast ning bakalaureusetöö oli teemal ühiskonnaklasside erinevad suhtumised soolisesse võrdõiguslikkusesse. Hely õppis varem ühe semestri ka Tartu Ülikoolis ning oskab väga hästi eesti keelt.

Hely praktikaaja sisse jäi kaks ENUTi suuremat aastasündmust: kevadkonverents ja suvekool. Kui kevadkonverentsil viibis Hely veel vaid vaatlejana, siis suvekooli korraldamisel oli temast juba väga palju abi. Lisaks palusime tal suvekoolis anda ülevaade, mida Soome kohalikud omavalitsused on soolise võrdõiguslikkuse vallas ette võtnud ning selle tulemusel valmis väga põhjalik ülevaade: Sooline võrdõiguslikkus Soome valdades.

dig

Samuti võttis Hely enda peale suhtlemise meie praeguste Soome partneritega ning otsis aktiivselt uusi kontakte järgmiste rahvusvaheliste projektide jaoks. Kahjuks jäi COVID-19 viiruse levikuga seoses ära projektis “Vanemad mehed koos üksinduse vastu“ planeeritud suvelaager, kus pidid kohtuma Eesti, Soome ja Läti meeste seltside esindajad, mida Hely korraldada aitas. Samas oli tal võimalus osutada vabatahtlikku abi ICMEO konverentsi korraldamisel.

Päris praktika lõpuotsas tehti ENUTile ettepanek osaleda rahvusvahelises projektis koostöös soomlaste rootslaste ja taanlastega ning selle projektitaotluse koostamine jäi suures osas Hely õlule. Õhtul, vahetult enne oma kojusõitu see ka esitatud sai. Seega on meil lootus Helyga ka tulevikus veel koostööd teha.

Hely jäi oma praktikaga väga rahule. Oma sõnul õppis ta palju väärtuslikku: arendas oma eesti keelt, õppis koostama projektitaotlusi ja eelarveid, sai esinemis- ja organiseerimiskogemust. Kuna praktika toimus enamuses suvisel ajal ning tema tööpäevad ei olnud normeeritud tööajaga, sai ta ka Eestis ringi vaadata. Kõige eredamalt jäid talle meelde külaskäik Vormsile ning jalgratta- ja mustikaretk Arvo Pärdi keskusesse.

ENUTile jäid koostööst Helyga igati positiivsed mälestused ning soovime Helyle edu õpinguteks Tampere Ülikooli sotsiaalteaduste magistrantuuris.