Soolise võrdõiguslikkuse täiendkoolitus koolijuhtidele

Praxis, 2016

Praxis ja Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut on ettevalmistanud ühepäevase täiendkoolituskursuse „Sooteadlik koolijuhtimine – mis ja milleks?“, mis on suunatud kooli juhtkonnale. Koolituse käigus selgitatakse võrdõiguslikkuse temaatika üldhariduskoolidesse lõimimise olulisust, arutletakse kooli ja juhtkonna rolli sooliste stereotüüpide loomisel ja lõhkumisel ning jõutakse konkreetsete tegevusteni, kuidas kool sooteadliku organisatsioonina saab stereotüüpide edasikandumist takistada.

 

Loe lähemalt PRAXISe kodulehelt