Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule (2005-2008)

Projekti nimi: Prostitutsiooni kaasatud naiste sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule

Kestus: 2005 – 2008

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on prostitutsiooni kaasatud naiste sotsiaalne rehabilitatsioon ja nende toomine tööturule. Kaudseks eesmärgiks on prostitutsiooni leviku vähendamine avalikkuse teadlikkuse tõstmisega ning rehabiliteerimise tulemusel naiste majandusliku sõltumatuse suurendamine ja selliste võimete väljaarendamine, mis võimaldaks neil saavutada ühiskonnas täisväärtuslikku positsiooni.

Sihtgrupp: prostituttsiooni kaasatud naised

Tegevused: prostitutsiooni kaasatud naiste sotsiaalne rehabilitatsioon ja nende toomine tööturule, koolituste ja uuringute läbiviimine

Partnerid:

Projektijuht: Eha Reitelmann

Rahastajad: Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Komisjoni EQUAL algatus

esf_logo  EUkomisjon

Projekti käigus valminud materjalid:

  • Projekti tutvustav voldik

Koolitusmaterjalid:

Uuringud: