Põhja- ja Baltimaade naistega kaubitsemise vastane ühiskampaania (2002-2003)

Projekti nimi: Põhja- ja Baltimaade naistega kaubitsemise vastane ühiskampaania

Kestus: 2002-2003

Eesmärk: Põhja- ja Baltimaade naistega kauplemise vastase kampaania eesmärkideks Eestis oli algatada diskussioon naistega kauplemise kui sotsiaalse probleemi üle ning muuta kehtivaid hoiakuid selle teema käsitlemisel. Eesmärgiks oli ka oli kaardistada Eesti valmisolek inimkaubanduse kui sotsiaalse probleemi tunnistamiseks ning selle vastu võitlemiseks, samuti strateegiliselt oluliste ühiskonnarühmade teavitamine nähtuse põhjustest ning sellega kaasnevast.

Sihtgrupp: meedia, laiem avalikkus

Tegevused: uuringute läbiviimine, teavitustöö

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid: