Ilmus “Ariadne Lõnga” teine number

Reedel, 7.detsembril toimus Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ajakirja ARIADNE LÕNG teise aastakäigu esitlus. See on teine topeltnumber esimesest ajakirjast Eestis, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ja soouurimusega. ARIADNE LÕNG pakub artikleid, mis lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunstiteaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenurgast.

 

ARIADNE LÕNGA esitlusega kaasnes konverents, kus peaesinejaks oli filosoofiadoktor Lynda Lange Kanadast, Toronto Ülikoolist, kes rääkis teemal “Jean-Jaques Rousseau ja feministlik kriitika”. Esinesid veel Katrin Kivimaa, soouuringute doktorant Leedsi ülikoolist, teemal “Feministlik kultuuriuurimus – kellele ja milleks” ja Iivi Masso, politoloogia doktorant Helsinki ülikoolist, teemal “Teaduslik tõde ja feministlik teooria”. Neile järgnes vestluslaud “Ariadne Lõng ja neli meest”, kus osalesid Hasso Krull, Mikko Lagerspetz ja Märt Väljataga.. Konverents lõppes vastuvõtuga ENUT-is, kus avati ka Marje Üksise kunstinäitus “Kalad”.

 

Ajakirja väljaandmist ja konverentsi finantseeris Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur ning seda on toetanud Eesti Kultuurkapital, Saksa Välisministeerium, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond ja Tallinna Pedagoogikaülikool.