Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses

Projekti nimi: „Naised on nutikad – Ukraina sisepõgenikest naiste huvikaitse ning väljavaadete avardamine tööturul ja ettevõtluses“

Projekti elluviimise periood: 01.06.2017-30.04.2018

Projekti eesmärk on Ukraina sisepõgenikest naiste parem ja kiirem integreerimine vastuvõtvatesse kogukondadesse, nende väljavaadete avardamine tööturul, eelkõige ettevõtluses, ning kaasamine ühiskonda.

Projekti tegevusi viivad läbi kohalikud vabaühendused neljas suure sisepõgenike arvuga sihtregioonis: Dnipro, Zaporižžja, Poltava and Lviv. Nelja vabaühenduse tegevusi koordineerib Ukrainas projekti partner Human Rights Foundation. Sisepõgenikud, vabaühenduste juhid ja liikmed, mentorid ja menteed saavad koolituste, mentorluse ja naisettevõtluse võrgustiku loomise käigus lisateadmisi väikeettevõtluse, mikrokrediidiskeemide, karjäärinõustamise, mentorluse ja vajalike e-lahenduste vallas. Sisepõgenikud omandavad uued pädevused tööturul hakkama saamiseks.

Projektijuht: Merle Pajus

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.