ENUTit külastasid koostööpartnerid Gruusia vabaühendustest ja omavalitsusest

29. jaanuarist 2. veebruarini 2018 külastasid Eestit ENUTi koostööpartnerid Gruusia vabaühendustest ja omavalitsusest.

Jaanuari lõpus saabusid Eestisse projekti „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine raames Adžaaria Haridus- ja Kultuuriministeeriumi haridusosakonna juhataja Nazibrola Beridze-Gabaidze, NGO Georgia People’s Harmonious Development Society juhataja Tsovinar Nazarova, Batumis asuva koostööpartneri NGO For Each Other esinaine Sophia Bakuridze ja kaastöötaja Ia Bakuridze, Adžaaria omavalitsuse NATO ja EL infokeskuse esindaja Irma Gabinashvili ja strateegilise planeerimise osakonna spetsialist Darina Mskhaladze.
Viiepäevane seminar algas Telliskivi loomelinnakus kohtumistega erinevates mittetulundusühingutes. Mondos tutvustati Gruusia külalistele tegevusi maailmahariduse ja humanitaarabi andmisel, Vabaühenduste Liidu esindajad rääkisid Eesti kodanikuühiskonnast ja avalike huvide kaitsest, Arengukoostöö Ümarlaud rõhutas arengukoostöö jätkusuutlikkuse olulisust.
Kuna käimasoleva projekti üheks eesmärgiks on laste kaitse ja seda ka koolivägivalla vähendamise teel, siis korraldati koostöös Lastekaitse Liiduga visiidid Tallinna Inglise Kolledžisse ja Meelespea lasteaeda − mõlemad haridusasutused on liitunud programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool.”
Programmi kuuluv päev Tartus algas kohtumisega Haridusministeeriumis, kus ekspert Tiina Peterson tutvustas Eesti strateegiaid ja eesmärke kiusamisvaba koolikeskkonna loomisel. Politsei- ja Piirivalveameti Lõunaprefektuuris näidati Gruusia kolleegidele spetsiaalselt lastele mõeldud küsitlustuba, alaealiste vastu suunatud kuritegude ekspert prokurör Raul Heido rääkis probleemidest lastevastaste ja lähisuhtevägivalla kriminaalasjade menetlemisel. Külastasime puuetega lastele orienteeritud perekodu Käepesa, Tartu koolituspäev lõppes ekspert Sirje Kuusiku ettekandega naisettevõtlusest maapiirkondades.
Visiidi viimasel päeval külastati e-esitluskeskust ja kooskõlastati ENUTis edaspidiseid ühisegevusi.
Gruusia partnerid hindasid seminari kui osalejatele ülimalt kasulikku ja informatiivset, mis avardas koolitusel osalenute teadmist Eestist kui arenenud kodanikuühiskonnast ja edukast e-riigist, kus järjepidevalt tegeletakse lastekaitse ja koolivägivalla vähendamise temaatikaga.

 

Vt ka


Projekt „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine