ENUTi Uudised 1/2013

ENUTi Uudised 1/2013

Sisukord

 • ENUTi I poolaasta
 • Ettepanekud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 täiendamiseks
 • Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014 peatüki 3 „Kodanikuühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel” analüüs soolise võrdõiguslikkuse aspektist
 • Ilmus raamat, mis selgitab tüdrukute ja poiste maailma
 • Tervise arengukava analüüs – kokkuvõte ja ettepanekud
 • Parim sooteadlik MTÜ 2013 – Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Ilmus Ariadne Lõnga uus number
 • Uusi raamatuid
 • ACT4Growth kutsub üles andma oma allkirja
 • Eesti soouuringute konverents “Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud”
 • ENUTi uus asukoht

Lae alla PDF