ENUT alustas septembris maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada alg- ja põhikooli õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärke

ENUT alustas septembris maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada alg- ja põhikooli õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärke.
Õpilastele tutvustatakse lähemalt probleeme seoses vaesuse, hariduse, soolise võrdõiguslikkuse, vee kättesaadavuse, säästliku tootmise ja tarbimise ja kliimasoojenemisega.
Projekti raames valivad õpilased ühe ÜRO arengueesmärgi, mida lähemalt uurida ning mille põhjal presentatsioon koostada. Projekt kulmineerub minifestivaliga, kus õpilased tutvustavad koolikaaslastele lahendusi, mida nemad ise eesmärkide saavutamiseks teha saavad.

Projekti rahastab Arengukoostöö Ümarlaud.