Eesti ühiskond kiirenevas ajas – Uuringu Mina. Maailm. Meedia 2002–2014 tulemused

Eesti ühiskond kiirenevas ajas – Uuringu Mina. Maailm. Meedia 2002–2014 tulemused
Peeter Vihalemm, Veronika Kalmus, Marju Lauristin, Triin Vihalemm

Saadavus raamatukogus

 

Sisukord

Teoreetiline hoovõtt: ühiskond ja elavik / Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Veronika Kalmus, Margit Keller, Maie Kiisel, Anu Masso, Signe Opermann, Külliki Seppel ja Triin Vihalemm. Meedia ja ühiskonna seoste uurimine Eesti sotsioloogilise traditsiooni kontekstis / Signe Opermann ja Peeter Vihalemm. Eesti tee stagnaajast tänapäeva: sotsiaalteaduslik vaade kolme aastakümne arengutele / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. “Mina. Maailm. Meedia” metoodikast / Peeter Vihalemm ja Anu Masso. Väärtused ja identiteedid / Veronika Kalmus ja Triin Vihalemm. Hinnangud muutustele ja maailmavaatelised hoiakud / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. Kellel on mõju ühiskonna arengusuundadele? Poliitilise agentsuse tüpoloogia / Marju Lauristin. Ootused maailma tuleviku ja riskide suhtes / Maie Kiisel ja Küliki Seppel. Kultuurisuhte muutumine / Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm. Meediakasutuse muutumine: internetiajastu saabumine / Peeter Vihalemm ja Ragne Kõuts. Internetikasutus ja sotsiaalmeedi kasutus / Ragne Kõuts, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Andra Siibak ja Marju Lauristin. Tarbimine: võimalused, eneseväljendus ja sääst / Margit Keller ja Maie Kiisel. Tervisepüüdlused ühiskonna polariseerijana? / Marko uibu ja Triin Vihalemm. Sotsiaalse sidustumise mustrid / Maie Kiisel ja Jarmo Seljamaa. Personaalse ja sotsiaalse aja kiirenemine ja tihenemine / Halliki Harro-loit ja Triin Vihalemm. Eesti elanikud oma ajakasutusest / Liina-Mai Tooding. Ajakasutussuutlikkus ja kihistumine Eesti ühiskonnas / Triin Vihalemm ja Marju Lauristin. Tähtpäevad kui igapäevarütmide katkestus / Triin vihalemm ja Halliki Harro-Loit. Katkestuste kultuur? eesti ajaloo sündmused ja ajastud eestlaste ajalookultuuris / Katrin Kello ja Halliki Harro-Loit. Eesti ruumiline avanemine: geograafilised kontaktid, ruumi tajumine ja väljarändesoovid / Anu Masso ja Signe Opermann. Eesti- ja venekeelse elanikkonna ruumisuhted / Anu Masso ja Piia Tammepuu. Eesti venekeelse elanikkonna lõimumise viisid ja muutustega kohanemise praktikad / Triin Vihalemm ja Marianne Leppik. Venekeelse elanikkonna hargmaisus ja meediakasutus / Marianne Leppik ja Triin Vihalemm. Põlvkondade eristumine muutuvas ühiskonnas / Veronika Kalmus, Anu Masso ja Marju Lauristin. Eesti elanikkonna subjektiivne kihistumine / Marju Lauristin. Kokkuvõte: Eesti ühiskona kujundavad protsessid ja tulevikuarengud / Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Margit Keller, Maie Kiisel, Anu Masso, Signe Opermann, Peeter Vihalemm ja Triin Vihalemm.

Ilmunud ka võrguväljaandena. Võrguväljaanne kättesaadav autoriseeritud töökohal Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus http://www.digar.ee/id/nlib-digar:330283

 

Teemasildid:

Euroopa Liit
ühiskond
meedia
kultuur
poliitika
sotsiaalsed muutused
hinnangud
meediauuringud
sotsiaaluuringud
Eesti
artiklikogumikud