Eesti-Moldova koostööplatvorm ettevõtlikele maapiirkondade naistele

Projekti pealkiri: Eesti-Moldova koostööplatvorm ettevõtlikele maapiirkondade naistele

Projekti kestus: 01.08.2019-31.05.2020

Projekti kirjeldus ja eesmärk:

Toetada naisettev6tlust Moldovas (eriti maapiirkondades) jagades neile Eesti naisettevõtjate kogemust, demonstreerides häid praktikaid ning pakkudes mentorlust. Sihtpiirkonna naisettevõtjate finants- ja tegevussuutlikkuse tõstmiseks viiakse labi 5-mooduline koolitus osaliselt Eesti ekspertide osavõtul ning korraldatakse õppevisiit Eestisse.

Käesolev projekt on suunatud maapiirkondades tegutsevate naisettevõtjate toetamisele, mis vastab Eesti-Moldova arengukoostöö maastrateegia kolmandale prioriteedile — Maapiirkondade arengu toetamine, väikeettevõtluse arengu toetamine. Projekt keskendub kogemuste edasiandmisele: koolitusele, heade praktikate demonstreerimisele ning järjepidevale nõustamisele. Soositakse isiklike kontaktide teket Moldova ja Eesti naisettevõtjate vahel, kindlasti ka Eesti ja Moldova naisettevõtjate võrgustike omavahelist suhtlust.

Moldovas toimuvale koolitusele valitakse 30 naisettevõtjat. Lisaks koolitusele osalevad nad mentor- ja toetusprogrammis 7 kuu jooksul, kus mentorid jälgivad nende käekaiku, koolitusel saadud teadmiste rakendamist praktikasse ning annavad vajadusel nõu ja tuge. 8 tublimat naisettevõtjat (+2 Moldova poolset korraldajat) osalevad ENUTi naisettevõtjate konverentsil ning neile näidatakse Eestis toimivaid häid praktikaid, eriti maapiirkondades. Võrgustiku kaudu saavad tuge ka ülejäänud väikeettevõtjad, kes programmi vastu huvi tunnevad, kuid ise koolitusele ei pääsenud.

Partnerid:
ENUT (Eesti)
BAC (Moldova)
Business Advisory Center (BAC), Moldova, www.cca-ngo.org. BAC on tegutsenud alates aastast 2000. Organisatsiooni eesmärgiks on parendada elutingimusi eelkõige maapiirkondades, seda nii majandusliku kui sotsiaalse poole pealt. BAC korraldab ettevõtluskoolitusi ning omab pika-ajalist rahvusvahelise koostöö kogemust olles teinud koostööprojekte mitmete EL ning ülemaailmsete organisatsioonidega.

Projektijuht: Marion Ründal

Tegevused:

Moldova naisettevõtjate visiit Eestisse

Projekti tutvustus terveilm.ee lehel

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest