Eesti eksperdid Adžaarias: naiste sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline võimestamine − saavutused ja väljakused

Arengukoostöö projekt “Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine”.
Märtsi lõpus viisid Eesti eksperdid Adžaaria erinevates haldusüksustes läbi seminarid kohalikele naisettevõtjatele ja munitsipaalametnikele. Xelvachauri ja Keda rajoonikeskustes toimunud koolitustel jagas väikeettevõtluse ekspert Sirje Kuusik teadmisi, kuidas arendada ettevõtlust korraliku äriplaani, fokusseeritud sihtgrupi ja läbimõeldud turundustegevuse abil. Kohtumisel Batumi Kaubandus- ja Tööstuskojas tekkis sisutihe vestlus koja liikmetega, kes tundsid huvi, millistele reeglitele peab vastama Euroopa Liitu eksporditav toode. Batumi Rustaveli Ülikoolis rääkis Reet Laja üliõpilastele ja haridustöötajatele ENUTi eesmärkidest, naiste rolli tähtsusest ühiskondlikus elus ja soopõhisest kvoodisüsteemist. Nana Nazarova ühendusest People Harmonious Development Society tutvustas projekti raames väljaantud raamatut „ Üheskoos naistevastase vägivalla vastu“ ja rõhutas vägivallajuhtumite avalikustamise olulisust. Koolitustsükli lõpetas ümarlaud Adžaaria erinevate MTÜde esindajatega; üheskoos otsiti lahendusi, kuidas vähendada kodu- ja koolivägivalda, suurendada võrdõiguslikkust ühiskonnas ning tõsta naiste võimalusi tööturul ja ettevõtluses.Läbiviidud seminarid pälvisid rohket tähelepanu Adžaaria rahvusringhäälingus ja kohalikes meediaväljaannetes.

Ühingu For Each Other juht Sophia Bakuridze märkis, et läbiviidud õppenädal suurendas maapiirkondades elavate naiste teadmisi ettevõtlusega alustamisest ja oma äri juhtimisest ning tõstis ühiskonna teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja koduvägivalla ennetamise teemal.