Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine (2017-2018)

Projekti nimi: „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine“

Projekti kestvus: 01.06.2017- 30.04.2018

Sisu: Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskuseid lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitus toimub õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas on (sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitatakse üheselt koduvägivalla kuritegelikku iseloomu ja julgustatakse kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite poole.

Gruusia poolsed koostööpartnerid:
NGO For Each Other
NGO Georgia the People’s Harmonious Development Society

Projektijuht: Krista Reinhold

Projekti toetab: