Sugu ja sport. Sooline võrdõiguslikkus spordis

Naiste osalus spordis näitab pikkamisi tõusutrendi, kuid siiski oluliselt vähem naisi võrreldes meestega tegeleb vabal ajal spordiga. Euroopa Komisjon on käivitanud Eurobaromeetri regulaarse uuringu (siiani 2013, 2017 ja 2022) et jälgida spordis ja kehalises tegevuses osalemise suundumusi, sealhulgas kehalise aktiivsuse taset EL 27-s. 2014. aasta Eurobaromeetri uuringust selgus, et meestest tegeleb korra nädalas spordiga 45%,