Sugu ja sport. Sooline võrdõiguslikkus spordis

Naiste osalus spordis näitab pikkamisi tõusutrendi, kuid siiski oluliselt vähem naisi võrreldes meestega tegeleb vabal ajal spordiga.2014. aasta Eurobaromeetri uuringutest selgub, et meestest tegeleb korra nädalas spordiga 45%, naistest 37%. Uuringutest selgus, et 37% meestest ja 47% naistest pole kunagi tegelenud spordiga.Erinevus naiste ja meeste vahel on suurem nooremates vanusegruppides. 74% meestest vanuses 15-24 eluaastat