BPW Euroopa koordinaatoriks valiti eestlane Anu Viks

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) pikaaegne liige ja eelmine president Anu Viks valiti assotsiatsiooni katusorganisatsiooni BPW Internationali Euroopa regiooni koordinaatoriks.

BPW Euroopa koordinaator valitakse kolmeks aastaks (2020–2023). Koordinaatori töö on juhtida Euroopa klubide tegevust, inspireerida uusi algatusi ja kampaaniad, korraldada töörühmade tööd, aga juhtida ka Euroopa koordinatsioonikomitee tööd (ECC), kuhu kuuluvad lisaks koordinaatorile sekretär, finantsjuht ja noorte esindaja (https://www.bpw-europe.org/board/).

„Soovime Anule edu ja loodame, et Eesti organisatsiooni tugev kuvand, aktiivne liikmeskond ja mitmed projektid on suureks eeskujuks, mida ka Euroopa tasandil kasutada,“ sõnas Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni president Ester Eomois.

„Anut ootab raske, kuid põnev töö, mis toob kaasa igapäevase suhtluse Euroopa klubide presidentide ja liikmetega. See töö eeldab klubide tegevuse tundmist ja hindamist, eesmärgiga suurendada naiste mõjuvõimu ning kaitsta nende õigusi, saavutamaks võrdsed võimalused ja väärikus sõltumata soost, etnilisest kuuluvusest, usutunnistusest ja poliitilisest orientatsioonist,“ sõnas praegune BPW Euroopa koordinaator Pinella Bombaci.

Anu Viks otsustas kandideerida Euroopa koordinaatori kohale, kuna tal on piisavalt nägemust, et organisatsiooni Euroopa tasemel edasi viia, tuua klubidesse juurde uusi liikmeid, inspireerida naisi, algatada uusi, naiste jaoks olulisi kampaaniaid ja jätkata käimasolevatega.

„Tänu Euroopa koordinaatori kohale on meil võimalus tuua palju tähelepanu Eestile. Oleme tuntud kui edasijõudnud IT-riik ja minu üheks missiooniks selles ametis saabki parandada tehnoloogia abil Euroopa klubide omavahelist suhtlust ja uuendada infokanaleid,“ sõnas Anu Viks.

18 000 liikmega suurima regiooni, BPW Euroopa koordinaator, nagu ka teiste regioonide (Aafrika, Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika, Kariibide ja Aasia-Vaikse ookeani) koordinaatorid, kinnitatakse ametisse BPW Internationali kongressil, mis toimub sel aastal USAs Orlandos 21.–25. augustini.

Ühtlasi valitakse kongressil uus BPW Internationali president, asepresidendid ja juhatuse liikmed. Regioonide koordinaatorid on ka BPW Internationali juhatuse liikmed. 26. augustil 2020 tähistab BPW International oma 90 aasta juubelit, Orlandos toimuv kongress on ajastatud just selle tähtsa sündmuse ajaks. BPW Euroopa koordinaatori ülesandeid hakkab Anu Viks täitma alates septembrist.

Lisainfo
Anu Viks
+372 518 6135
anuviksbpw@gmail.com