6. märtsil loeng “feminist ja naisliikumise juht Marie Reisik 130”

Feminist ja Eesti naisliikumise juht Marie Reisik sai 6. veebruaril 130-aastaseks. Kutsume teid sel puhul kuulama temale pühendatud loengut!

Reisik oli õpetaja, tõlkija, kunstirühmituse “Pallas” üks asutajatest, Asutava Kogu ja Riigikogu liige, Tartu Naisseltsi üks asutaja ja juhataja, Tartu Naisliidu looja, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu (hilisem Eesti Naisliit) asutaja ja juhataja, Tartu Naisseltsi ajakirja Naisterahva Töö ja Elu tegevtoimetaja, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu ajakirja Naiste Hääl peatoimetaja.

Ettekandega Marie Reisikust esineb naisajaloo uurija, ühiskonnakriitik ja ajakirjanik Evelin Tamm. Koos Eveliniga saab soovi korral peale loengut ka kuuldu põhjal mõtteid vahetada.

Loeng on eesti keeles ja toimub 6. märtsil algusega kell 14 Tallinna ülikooli “Terra” majas ruumis T-412.

Kuna ruumi eest küsitakse meilt renti, siis oleme tänulikud, kui tulijad saavad kaasa võtta 1-2 eurot. Ruumi rendist üle jääv summa läheb ENUTi toetuseks :)

Üritus Facebooki lehel: https://www.facebook.com/events/1874839786118899/

 

Marie Reisik. Foto: Rahvusarhiiv Ajalooarhiiv EAA, f. 2111, n. 1, s. 10729.

 

Marie Reisikust

Põhjalik info Marie Reisiku kohta Eesti Rahvusraamatukogu veebilehel

Artikkel : Rahvusvahelise Naisliidu peakoosoleku tulemusi ja muljeid. Marie Reisik. Päevaleht, nr 168, 24. juuni 1930

Artiklid

Proua M. Ramoti naesterahva majapidamise kool Sahkapuul // Käsitööleht ja Naesterahva Töö ja Elu, 1911, nr. 12, lk. 129.
Naised ja sõda // Naesterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht, 1913, nr. 4, lk. 25-26.
Meie tütarlaste kasvatus ja haridusekäik // Naesterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht, 1913, nr. 8, lk. 59-62; nr 9, lk. 66-67.
Vene naeste hääleõiguse seltsi avalik rahvakoosolek Peterburis // Naesterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht, 1913, nr. 11, lk. 85-86.
Proua M. Raamoti tütarlaste põllutöö ja majapidamise kooli esimeste lõpetajate koolist lahkumise puhul // Naesterahva Töö ja Elu ja Käsitööleht, 1913, nr. 12, lk. 89.
Reisik, Marie ; Laamann, H. Kõikidele naisorganisatsioonidele Eestis : [Eesti Naisliidu üleskutse levitada brošüüri “Lühike ülevaade prostitutsioonist Eestis”] // Tallinna Teataja, 20. veebr. 1921, lk. 3.
L. Suburgi matuse puhul : [nekroloog] // Vaba Maa, 14. veebr. 1923, lk. 5.
Eesti Naisorganisatsioonide Liidu esimene tegevusjärgu ülevaade november 1920. a. kuni märts 1923. a. ; Rahvusvaheline Naisliit ja rahvuslised liidud // Eesti Naisorganisatsioonide Liidu aastaraamat : ülevaade E.N. Liidu esimesest tegevusjärgust november 1921 – märts 1923. Tallinn : Eesti Naisorganisatsioonide Liit, 1924, lk. 30-41 ; 80-84.
Muljeid Ameerika reisilt // Vaba Maa, 19. mai 1925, lk. 6. Järg pealkirja all: Sõidul naiskongressile: 9. juuni, lk. 6; 10. juuni, lk. 6; 16. juuni, lk. 6-7; 20. juuni, lk. 8.
Ühisriigid ja tema elanikud // Vaba Maa, 2. juuli 1925, lk. 6.
Washington : reisikirjad Põhja-Ameerikast : I-II // Vaba Maa, 8. juuli 1925, lk. 6 ; 30. juuli, lk. 6.
Naisliikumine Eestis // Eesti : Maa. Rahvas. Kultuur. Tartu : Haridusministeerium, 1926, lk. 936-940.
Naisliikumise sihtjooned ; E. Naisorganisatsioonide Liidu teise tegevusjärgu ülevaade 1923.–1925 // Eesti Naisorganisatsioonide Liidu aastaraamat II : ülevaade Eesti naisliikumisest ja E.N. Liidu teisest tegevusjärgust 1923-1925. Tallinn : Eesti Naisorganisatsioonide Liit, 1926, lk. 12-19; lk. 138-148.
Aino Tamm’e juubeli kontsert 6. märtsil kell 8 õhtul “Estoonias” // Vaba Maa, 6. märts 1926, lk. 7-8.
Uue aasta puhul // Naiste Hääl, 1927, nr. 2, lk. 29.
Organiseeritud naiste juubeli kevad // Naiste Hääl, 1927, nr. 5, lk. 101-102.
Ärgem unustagem omi kohustusi // Naiste Hääl, 1927, nr. 11, lk. 248-251.
Rahvusvahelise Naisliidu juhataja kuldpulma puhul // Naiste Hääl, 1927, nr. 12, lk. 269-270.
Ema ja kool // Naiste Hääl, 1928, nr. 7/8, lk. 145-147.
Naiste poliitilisest koondumisest // Naiste Hääl, 1928, nr. 9, lk. 181-182.
E. N. Liidu peakoosoleku eel // Naiste Hääl, 1929, nr. 3, lk. 52-53.
Naisvalijad sunnivad enestega arvestama : Põllumeestekogude mehed lähevad ärevuses alatu keelepeksuni // Postimees, 10. mai 1929, lk. 2.
Naised, võtke osa omavalitsuste valimistest! // Naiste Hääl, 1929, nr. 12, lk. 254-255.
Rahvusvahelise Naisliidu peakoosolek Viinis : 26-mast maist – 7-ma juunini // Naiste Hääl, 1930, nr. 4, lk. 50-51.
Üheksandama õigusteadlaste päeva tulemusi naistele // Naiste Hääl, 1930, nr. 6, lk. 83-84.
Helene Lange surnud // Naiste Hääl, 1930, nr. 7/8, lk. 97-99.
Eesti organiseeritud naisliikumise sihtjooni // Kaitse Kodu! : Eesti Kaitseliidu häälekandja, 1930, nr. 43-44, lk. 1109-1110 : portr.
Saateks // Naiste Hääl, 1930, nr. 11, lk. 154.
Kasutage veel märtsi kuud! // Naiste Hääl, 1931, nr. 3, lk. 33-35. Allkirjade kogumisest perekonnaseaduse eelnõu uuesti läbivaatamise toetuseks.
Mida nõuab meilt tänapäev? // Naiste Hääl, 1931, nr. 11, lk. 153-155.
Olgem teadlikud omi kodanikukohustes! // Naiste Hääl, 1932, nr. 3, lk. 27-30.
Miks ma kandideerin Riigikokku ja miks ma kuulun keskerakonda? // Naiste Hääl, 1932, nr. 5, lk. 52 : portr. (esilehel).
Tänapäeva hädaohud noortele (kokkuvõetult) // Viies lastekaitse päev : [ettekannete kokkuvõtted] / Üleriikliku Lastehoolekande Keskkorralduse väljaanne. Tallinn : Üleriiklik Lastehoolekande Keskkorraldus, 1933, lk. 22-24.
Jumaliku sädeme kandjad // Koguteos : Anna Haava. Miina Hermann. Aino Tamm : 70 a. sünnipäevaks. [Tallinn] : Koguteose Komitee, 1934, lk. 8-10.
Eesti naise saavutusi : M. Reisiku kirjutus “Rahvusvahelise Naisliidu Teatajas” : [vahendatud tekst] // Uus Eesti, 30. jaan. 1936, lk. 7.
Kodumajanduskoja pidulik avamine : [kõne lühikokkuvõte] // Uus Eesti, 14. mai 1936, lk. 4.
Kodumajanduse Instituudi asutamise põhjusi // Eesti Naisliidu eriväljaanne. Tallinn, Eesti Naisliit, 1937, lk. 8, 10.
Mõelge tulevikku! : [kindlustusest : kommentaar] // Uus Eesti, 16. apr. 1937, lk. 5.
Hoiatav hääl jääb hüüdjaks hääleks kõrves… : [mõtisklus teemal: 1939 – rahuaasta? : küsitlus] // Rahvaleht, 31. dets. 1938, lk. 3.
Kodumajanduse Instituudile “lastehotell” : kooli juures avatakse ka lasteaed ja dieettoitude söögimaja. Kodumajanduse eriklassi pääseb tänavu ka keskkooli lõpetajaid : [vahendatud tekst] // Uus Eesti, 23. aug. 1939, lk. 2.

 

Marie Reisiku kohta

Marie Tamman Peeter Reisik abielusse astunud : [teade] // Postimees, 26. sept. 1911, lk. 1.
Eenpalu, Linda. Marie Reisik – Eesti naisliikumise pioneere : tema 50 a. sünnipäeva puhul // Uus Eesti, 5. veebr. 1937, lk. 7 : portr.
H. K. Marie Reisik // Uus Eesti, 5. veebr. 1937, lk. 7.
Kallas, Aino. Tervitusi Marie Reisikule // Päevaleht, 5. veebr. 1937, lk. 5.
Koskel-Johanson, A. Marie Reisiku Tartus viibimise ajast // Vaba Maa, 5. veebr. 1937, lk. 8 : portr.
Päts, Johanna. Naisliikumise juhi 50 a. sünnipäevaks : Marie Reisiku töö // Vaba Maa, 5. veebr. 1937, lk. 4 : portr.
Sepp, Marta. Marie Reisik sotsiaaltööliste kasvatajana // Vaba Maa, 5. veebr. 1937, lk. 4 : foto.
Steinmann, Julie. Marie Reisik 50-aastane : Tema suur joon naisliikumises // Päevaleht, 5. veebr. 1937, lk. 5.
Vesilo, Agnes. Maria Reisik isikuna // Uus Eesti, 5. veebr. 1937, lk. 7.
Marie Reisik E.N.Ü.S. “Ilmatari” auvilistlaseks // Uus Eesti, 6. veebr. 1937, lk. 5.
A. V. Marie Reisiku austamine : suuri lugupidamisavaldusi ja õnnitlusi // Uus Eesti, 7. veebr. 1937, lk. 2 : foto.
Lauring, Sirje. Marie Reisik : Eesti naisliikumise algataja ja ideoloog // Eesti Naine, 1989, nr 4, lk. 13 : portr.
Imakaevu, Alma. Õhk on täis saladusi : [intervjuu / vahend. Milla Mägi] // Eesti Naine, 1990, nr. 11, lk. 20.
Mäelo, Helmi. Eesti naine läbi aegade. [Tallinn] : Varrak, 1999, lk. 152-156 : portr. Esmatrükk: Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, [1957].
Seemen, Terje. Linda Eenpalu ja Marie Reisik – Eesti naisliikumise Päts ja Tõnisson // Eesti Ekspress: Areen, 18. aug. 1999, lk. B14 : foto.
Lauk, Epp jt. Eesti ajakirjanike lühielulood : Reisik, Marie // Peatükke Eesti ajakirjanduse ajaloost 1900–1940. Tartu, 2000, lk. 228-229 : portr.
Hallik, Terje ; Pajur, Ago. Eesti Lugu : Marie Reisik : [raadiosaade]. Vikerraadio, 29. märts 2008.

 

Naiste Hääl, 1932, nr. 5, lk. 52.