28. oktoobril toimub Tallinnas töötuba “sooline palgalõhe biomajanduses”

sei-sooline-palgalohe-biomajanduses

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja ENUT kutsuvad huvilisi osalema mõttevahetusele teemal sooline palgalõhe biomajanduses Eestis. Töötuba toimub 28. oktoobril Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kell 9 -15.00.

Töötoas anname ülevaate esialgsetest läbiviidud uuringutest soolise palgalõhe teemal Eesti põllumajandus- ja metsandussektoris. Samuti võtame vaatluse alla mitmed tegurite grupid, mida palgalõhet uurinud autorid on töödes käsitlenud: 1) Personaalsed tegurid; 2) Töökohaga seotud tegurid; 3) Organisatsioonilised tegurid; 4) Ametite ja tegevusalade sooline segregatsioon; 5) Institutsionaalsed tegurid; 6) Sotsiaalsed normid ja tavad.

Kui tegeled selle valdkonnaga ja soovid töötoas osaleda, pane end kirja hiljemalt 21. oktoobril siin: http://bit.ly/2eiINSL. Seal näed ka päevakava.