1.-2. juuni: konverents “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”

1.-2. juunil toimub Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29, Tallinn) konverents „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“.

Konverentsil arutletakse kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsitakse lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas.

 


 

PROGRAMM

1. juuni 2015

09.30–10.00 Hommikukohv ja registreerumine
10.00–10.15 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi tervitussõnad
10.15–11.45 Plenaarettekanne: Toril Moi „Women: Sex, Gender, Freedom”

Diskussant: Tiina Ann Kirss

11.45–12.45 I sessioon. Reproduktsioon ja keha

Kai Part „Seksuaalvägivalla levimus, riskirühmad ja hoiakud Eestis”

Liiri Oja „Naise keha narratiiv”

12.45–13.30 Lõuna
13.30–15.00 II sessioon. Haridus

Tiiu Kuurme ja Gertrud Kasemaa „Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses”

Merike Kaunissaare „PISA testi kommunikatsioon ja haridusteemad Eesti meediapildis”

Marre Karu „Tudengid kui tulevikutrendide loojad ning samas vana ja olemasoleva peegeldus”

15.00–16.00 III sessioon. Teadus

Marion Pajumets „Postsotsialistlikest riikidest pärit naisteadlaste argiseksismi ja diskrimineerimise kogemused Rootsi akadeemias”

Endla Lõhkivi „Kuidas toimivad teaduses soostereotüübid?”

16.00–16.15 Paus
16.15–17.15 Plenaarettekanne: Madina Tlostanova „The discordant voices in the feminist choir: postsocialist feminism between “going back”, “starting from scratch” and a “post-East” re-existence”

Diskussant: Redi Koobak

17.15–18.15 IV sessioon. Feminism postsotsialistlikus Eestis

Redi Koobak „Feministid räägivad: kujunemislood ja feminismide hetkeseis Eestis”

Raili Marling „Neoliberalismi ja feminismi keeruline suhe”

19.00 Vastuvõtt

 

2. juuni 2015

09.00–09.30 Hommikukohv ja registreerumine
09.30–10.30 Plenaarettekanne: Tiina Ann Kirss „Lõhe on kala ja soo on maastik: mõtestades soolisust tänapäeva Eesti akadeemias ning ühiskonnas”
10.30–12.00 I sessioon. Poliitika

Mirjam Allik „Naiskandidaadid Riigikogu valimistel, 1992–2015”

Helen Biin „Kortsus püksiviigid ja värvitud huuled. Poliitikuameti soolistatud konstrueerimine Eesti parlamendisaadikute narratiivides”

Mare Ainsaar, Kadri Soo ja Rein Toomla „Kas naised kohalike omavalitsuste volikogudes toovad lapsesõbralikuma poliitika?”

12.00–12.45 Lõuna
12.45–14.15 Paralleelsessioonid:

II Perepoliitika

Triin Lauri ja Kaire Põder „Euroopa perepoliitikate mustrid – töötavad emad ja kõrge sündivus”

Triin Roosalu ja Karmo Kroos „Teatud ja teadustamata aspekte (post-)sotsialistlikust perepoliitikast: varjudemaailma kirjeldamise katse”

Kadri Simm „Sugu ja õiglus. Õiglusteooriate rakendamisest lasteaiakohtade jagamise näitel”

III Ajaloolised naised

Kairit Kaur „Rännates koos. Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Adolf von Stackelbergi Euroopa-reisist 1797–1799”

Fideelia-Signe Roots „Elmina Otsman – kangelane või ohver?”

Margot Ots ja Maarja Lõhmus „Mis rollides kujutatakse naisi Eesti, Vene ja Soome ajakirjanduses 1905–2009?”

14.15–15.15 IV sessioon. Ajaloolised perekonnad

Merili Metsvahi „Eestlaste seksuaal- ja pereelu varauusajal perekonna-ajaloolises kontekstis”

Anne Kull „Kristlik perekond ja perekonnaväärtuste ideoloogia”

15.15–15.30 Paus
15.30–17.00 V sessioon. Kirjandus

Mirjam Hinrikus „Feministlikust agendast ja selle kriitikast A. H. Tammsaare nn üliõpilasnovellides (1908–1917)”

Merlin Kirikal „Miks naine võimleb? Johannes Semperi moodsad naisekujud”

Eve Annuk „Soodiskursustest Eestis nõukogude perioodil”

17.00–18.00 Ümarlaud „Kuhu Eesti feminism läheb?”

Raili Marling, Eve Annuk, Tiina Ann Kirss, Mari-Liis Sepper

 

Osavõtt konverentsist on tasuta, kohtade arv on piiratud.
Registreerumiseks täitke palun hiljemalt 27. maiks 2015 elektrooniline vorm.

Lisainfo:
Helen Talalaev
e-post: helen.talalaev@svv.ee
tel: 5649 9330

Konverents toimub võrdõigusvoliniku kantselei projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009–2014.

norway_grants