Uut võrdõiguslikkuse foorumit Soomes juhib president Tarja Halonen

Soome Naisühenduste Keskliit (Naisjärjestöjen keskusliitto) koos TANE (riigi soolise võrdõiguslikkuse nõuandjad, https://tane.fi/etusivu) on alustanud uue foorumiga (Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi), mille eesmärk on efektiivselt edendada võrdõiguslikkust. Aastatel 2020–2022 juhib foorumit president Tarja Halonen koos Naisühenduste Keskliidu (Naisjärjestöjen keskusliitto) esindaja Eva Biaude ja TANE esindaja Jirka Hakalaga.

Projektil on kolm peateemat: naised juhtidena, võrdõiguslikkus meedias ning naised ja tehnoloogia. Foorumil osalejateks on nii riigiasutuste, meedia, kodanikuühiskonna, kõrgkoolide kui ka suurettevõtete esindajaid. Foorumisse on kaasatud eesmärkidega seotud alade tegelasi: Soome suurimate meediaorganisatsioonide juhid ja suurte tehnoloogiaettevõtete esindajaid. Lisaks kuulab foorum soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste eksperte.

Foorumi eesmärgiks on erinevate alade spetsialistide ja juhtidega leida lahendusi soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemidele. Eesmärk on mitte ainult rääkida võrdõiguslikkusest, vaid ka leida konkreetseid meetmeid, et seda edendada. Foorum alustab oma tegevust sügisel 2020. Rohkem infot soome keeles.