Maailma nais- ja soouuringute programmid, osakonnad ja uurimiskeskused
Lingid nais- ja soouuringutega tegelevate institutsioonide veebilehekülgedele.

 

AOIFE-Euroopa Feministlike Haridus- ja Uurimisasutuste Assotsiatsioon
AOIFE ühendab Euroopa naisuuringutega tegelevaid institutsioone

ATHENA programm (lõpetatud)

Advanced Thematic Network in Activities in Women's Studies in Europe
ATHENA oli Socratese teematiline võrgustiku projekt, millest osales ligi 80 Euroopa nais- ja soouuringute kõrghariduslikku programmi, uurimisasutust ning nais- ja sootemaatilist info- ja dokumentatsiooni keskust. ATHENA koordinatsioonikeskus asub Utrechti ülikoolis, Madalmaades.

Athena projekt loodi aastal 1996 jas elle algatajaks oli AOIFE - Euroopa Feministlike Haridus- ja Uurimisasutuste Assotsiatsioon (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe (AOIFE)). Projekt kestis 9 aastat kolmeaastaste tsüklitena. Teine kolmeaastane tsükkel algas 2003. aastal nime all Athena2 ning kolmas tsükkel aastal 2006 nime all Athena3. Projekt lõppes aastal 2009, kuid suurema osa projekti tegevustest võttis üle Euroopa soouuringute, hariduse ja dokumentatsiooni assotsiatsioon Atgender (The European Association for Gender Research, Education and Documentation (ATGENDER)).

Euroopa soouuringute, hariduse ja dokumentatsiooni assotsiatsioon Atgender
The European Association for Gender Research, Education and Documentation (ATGENDER)