Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse (SIHT) (2014)

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud alustas projekti SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse) elluviimist. Projetis lööb mitmel moel kaasa ka Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. Näiteks teostab ENUT kvalitatiivse uuringu Sooline võrdõiguslikkus Eesti Kutsehardiduses. Uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti kutseharidusmaastikul tegutsevate oluliste osapoolte teadlikkust ning hoiakuid sooküsimustes kutsehariduse kontekstis ning valmisolekut soolise võrdõiguslikkuse käsitlemiseks ja edendamiseks kutsehariduses. Uuringu raames intervjueeritakse Eesti kutseõppeasutuste juhte ning kutseõpetajaid, samuti kutsehariduse valdkonnas tegutsevaid ametnikke ja eksperte. SIHT-projekti raames annab ENUT oma panuse ka kutseõpetajate soolise võrdõiguslikkuse alasesse koolitamisesse ning õppematerjalide koostamisse.

SIHT-projekti üldeesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse integreerimise, haridustöötajate sooteadlikkuse tõstmise ning seda toetava jätkusuutliku tugisüsteemi loomise kaudu.

Rohkem infot www.enu.ee

■ Projekti raames läbi viidud uuring “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”