Seminar “Integratsioonipoliitika mõju naistele ja meestele”

24. märtsil 2001. a korraldas ENUT Jõhvi Kultuurikeskuses seminari “Integratsioonipoliitika mõju naistele ja meestele”. Osalejaid oli 75, nende seas naisorganisatsioonide, kultuuriseltside ja naiste ümarlaudade esindajad, volikogude ja vallavalitsuste töötajad, linnapead, noored poliitikud ja õpilased.

Seminari eesmärgiks oli selgitada naiste ja meeste osa integratsiooniprotsessis, tutvustada võrdõiguslikkuse seadust ja integratsiooniprotsessi õiguslikku regulatsiooni. Seminaril käsitleti Ida-Virumaa naiste probleeme erinevatest aspektidest nagu töö, haridus ja poliitika. Seminari eesmärgiks oli toetada naisorganisatsioonide võrgustiku arengut.

Seminari avasõnad tulid ENUTi tegevdirektor Selve Ringmaalt, tervitussõnad ütles ka Saksa Liitvabariigi suursaadiku asetäitja ja majandusnõunik Gerald Wolff. Esinejateks olid rahvastikuminister Katrin Saks, Ida-Viru maavanem Rein Aidma, Sotsiaalministeeriumi Võrdõiguslikkuse büroo juhataja Ülle-Marike Papp, rahvastikuministri nõunik Tanel Mätlik, Läti Ülikooli Sugupooleuuringute keskuse juhataja Irina Novikova, Kadi Pajupuu jt. Lisaks ettekannetele oli võimalik osaleda töögruppides, kus käsitleti haridust, poliitikat, tööalaseid küsimusi ja naisorganisatsioonide tegevust. Töögruppe juhtisid Katri Raik, Margarita Ostroumova, Riina Okas, Evi Paasmäe ja Külli Volmer. Seminari võttis kokku Ene-Eha Urbala Inimõiguste Instituudist. Päeva lõpetas vastuvõtt Mäetaguse mõisas.

Seminari rahastas Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium.