Riik tahab ettevõtluses soolist tasakaalu suurendada

Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks Eesti ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaani vastuvõtmisel lisada sinna punktid, mis suurendavad soolist tasakaalu ettevõtjate hulgas.

Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaani lisada heaolu arengukava 2016–2023 rakendusplaani tegevus, millega tagatakse naistele ja meestele võrdsed võimalused ettevõtlustoetuste saamiseks. Samuti tuleks sinna lisada tegevused, mis toetavad naissoost ettevõtjate ja mentorluse koostööd ning suurendavad maakondlike arenduskeskuste nõustajate naissoost ettevõtjate spetsiifilistele vajadustele vastavat nõustamisvõimekust.
Sotsministeeriumi hinnangul on uuringud andnud piisavalt tõendusmaterjali selle kohta, et soolise võrdõiguslikkuse ja majanduskasvu vahel on positiivne seos. Et saavutada Euroopa 2020 strateegia eesmärk –arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv –, tuleb naiste potentsiaali kasutada laialdasemalt ja tõhusamalt.
Hoolimata sellest, et uuringute kohaselt on Eestis naisettevõtjate osakaal üks väiksemaid Euroopa Liidus, ei ole ettevõtluse kasvustrateegias analüüsitud naisettevõtjate olukorda Eestis ega kavandatud meetmeid nende osakaalu suurendamiseks.
Sotsiaalministeerium kooskõlastab Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 rakendusplaani aastateks 2016–2019 nende märkustega arvestamisel, vastas sotsiaalministeerium möödunud nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

 

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3608359/riik-tahab-ettevotluses-soolist-tasakaalu-suurendada