Pressiteade: Täna 20 aastat tagasi tegid 189 riiki Pekingis ÜRO egiidi all ajalugu

Sel päeval 20 aastat tagasi leppisid 189 ÜRO liikmesriiki ÜRO IV maailmakonverentsil, suurimal ÜRO konverentsil, lõppdokumendile alla kirjutades kokku selles, kuidas ühiselt minnakse 21.sajandisse, kaitstes demokraatiat ja naiste ja meeste üheõiguslikke inimõigusi.

Vastu võeti nii deklaratsioon kui ka pingsas riikidevahelises koostöös sündinud tegevusplatvorm- meetmete kava, mis on suunatud naiste ja tütarlaste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus.

Konverentsi erileht
enut.ee/peking20

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) korraldab teisipäeval, 15. septembril konverentsi, millega tähistatakse 20 aasta möödumist ülemaailmsest naiste konverentsist Pekingis.

ENUT esinaise Reet Laja sõnul analüüsitakse tänasel ENUT konverentsil Eesti riigi ja kodanikuühiskonna senini läbikäidud arenguteed demokraatia ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisel nii 1995. aasta aruande kui ka hilisemate aruannete põhjal ÜROle. Vaadatakse, kas ja kuidas on lahendatud naiste probleemid, mille lahendamine seati sihiks 1995. aastal.
Oma muljeid ja läbielamisi Pekingis toimunust konverentsist jagavad 1995. a Eesti delegatsiooni liikmed Siiri Oviir, Ivi Eenmaa, Valve Kirsipuu, Tiia Kriisa, Reet Laja, Helle Niit, Merle Malvet ja Heino Ainso, ajakirjanikuna kohal olnud Barbi Pilvre jt.

Valitsuse eesmärkidest soolise võrdõiguse edendamisel räägib sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Õhtuses osas teeb välisminister Marina Kaljurand ettekande ÜRO JN Resolutsiooni 1325 „ Naised,rahu ja julgeolek“ teemal. Juttu tuleb ka pagulastega seonduvast.
Konverents toimub restoranis Tuljak (Pirita tee 26e, Tallinn) kell 15.00-19.00
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus käsitleb sel aastal mitmel üritusel Pekingi tegevuskava ja selle täitmist nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.

Konverentsi kava

20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist “Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest” (04.–15.09.1995 Pekingis)

15. septembril 2015, Restoran Tuljak, Pirita tee 26e, Tallinn

15.00–15.15 Sissejuhatus: 20 a ülemaailmsest naiste konverentsist Pekingis
Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine, Pekingi delegatsiooni liige

15.15–16.00 Tagasivaade Pekingi sündmustele 1995 delegatsiooni liikmete jt osavõtjate pilgu läbi
Heino Ainso, Ivi Eenmaa, Valve Kirsipuu, Tiia Kriisa, Reet Laja, Merle Malvet, Helle Niit, Siiri Oviir (delegatsiooni juht), Barbi Pilvre jt

16.00–16.45 Kui ligidal on Eesti ühiskond soolisele võrdõiguslikkusele?
Areng raportite võrdluse alusel: “Eesti naised muutuvas ühiskonnas” 1995. Reet Laja
“Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis” 2000 ja 2010. Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert
Peking 20 – arengud ja väljakutsed. Käthlin Sander, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht

16.45–17.00 Vaheaeg

17.00–17.20 Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ülesannetestest tegevuskavast (sh Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukavast 2016–2023)
Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja

17.20–17.40 Valitsuse eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel
Margus Tsahkna, sotsiaalkaitse minister. Küsimused, vastused

18.00-19.00 Võtame päeva kokku ühise einega.
Õhtueinest võtab osa välisminister Marina Kaljurand, tehes ettekande ÜRO JN Resolutsiooni 1325 „ Naised, rahu ja julgeolek“ teemal. Juttu tuleb ka pagulastega seonduvast.

Võimalus tutvuda Pekingi konverentsi materjalide ja meenetega.
Lisainfo:

Reet Laja 5182818
laja@laja.pri.ee

Merle Pajus 58 156 830
merle@enut.ee