Põhja- ja Baltimaade naistega kaubitsemise vastase ühiskampaania jätkuprojekt (2003-2004)

Projekti nimi: Põhja- ja Baltimaade naistega kaubitsemise vastase ühiskampaania jätkuprojekt

Kestus: 2003 – 2004

Eesmärk: tutvustada prostitutsiooniga seonduvaid probleeme avalikkusele

Sihtgrupp: laiem avalikkus, noored jne.

Tegevused:

1) Projekti jooksul viidi üle Eesti läbi 36 loengut ja seminari, millel osales kokku 833 inimest erinevatest eluvaldkondadest. Loengutel ja seminaridel käsitleti prostitutsiooni temaatikat (nõudlus, pakkumine), soorollid, ennetustöö, jms.

Lisaks viidi noortele läbi ka esseekonkurss, mille võitjad kuulutati välja Narva-Jõesuu sanatooriumis toimunud seminaril.

2) Prostitutsiooni legaliseerimise mõjusid käsitleva artiklite kogumiku eesti keelde tõlkimine

3) Sotsioloogilise uuringu läbiviimine

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti käigus valminud materjalid: