Marie Reisik 130

Foto: Rahvusarhiiv Ajalooarhiiv EAA, f. 2111, n. 1, s. 10729.

6. märtsil tähistasime feministi ja Eesti naisliikumise juhi Marie Reisiku 130. juubelit tema eluloost ja pärandist rääkiva loenguga, mida viis läbi Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liige ning naiste ajaloo uurija Evelin Tamm. Loengu järel oli osalejail võimalus kuuldu põhjal muljeid ja mõtteid vahetada.

Reisik oli õpetaja, tõlkija, kunstirühmituse “Pallas” üks asutajatest, Asutava Kogu ning IV ja V Riigikogu liige, Tartu Naisseltsi üks asutaja ja juhataja, Tartu Naisliidu looja, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu (hilisem Eesti Naisliit) asutaja ja juhataja, Tartu Naisseltsi ajakirja Naisterahva Töö ja Elu tegevtoimetaja, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu ajakirja Naiste Hääl peatoimetaja.

Loengu ettekande slaidid on kättesaadavad siin.

Evelin Tamm Okupatsioonide muuseumis näituse Marie Reisik 130 avamisel 08.03.2017. Foto: Tiina Erik

Ka Okupatsioonide muuseumis oli märtsi- ja aprillikuu vältel üleval kolmiknäitus pealkirjaga #naistEST, sealhulgas üks neist Reisikule pühendatud näitus, mille koostajaks samuti Evelin Tamm.

Marie Reisik oli üks Eesti naisliikumise juhtfiguure ning eesti naiste hulgas väga autoriteetne. Radikaalsema suuna esindaja, haritud ning avara silmaringiga Marie Reisik oli Naisliidu liider igas mõttes: tema kujundas hoiakuid ja suhtumisi. Kodumajanduskoja sekretäri Alma Imakaevu sõnul oli Reisik lugupeetum kui mõni minister. Tagasihoidliku, õiglase ja tahtekindla naise populaarsust illustreerib hästi talle valimistel antud häälte arv: tema poolt anti IV Riigikogu valimistel 2019 häält, Rahvaerakonna esinumber Jaan Tõnisson sai 1236 häält, rohkem nimelisi hääli anti vaid Kustas Tonkmannile (2782) ning August Reile (2356).

 

Marie Reisikust pikemalt


Põhjalik info Marie Reisiku kohta Eesti Rahvusraamatukogu veebilehel

Artikkel : Rahvusvahelise Naisliidu peakoosoleku tulemusi ja muljeid. Marie Reisik. Päevaleht, nr 168, 24. juuni 1930