Konkurss: Parim sooteadlik MTÜ 2017

Alanud on sooteadliku MTÜ konkurss! Osalema ootame MTÜ-sid ja sihtasutusi, kus peetakse lugu soolisest võrdõiguslikkusest.

Kandideeri enut.ee/konkurss

 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub juba kaheksandat aastat kõiki mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Osalemiseks palume täita hiljemalt 17. aprilliks 2017 kella 16.00-ks ankeet aadressil enut.ee/konkurss.

Võitjad kuulutatakse välja ja autasustamine toimub ENUTi kevadkonverentsil 28. aprillil 2017. a. Konkursil osalenuid teavitatakse sellest täiendavalt.

Üritus toimub projekti „Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20“ raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond.

Varasemad konkursi võitjad:
Eesti Seksuaaltervise Liit (2010)
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (2011)
Eesti Puuetega Naiste Ühing (2012)
Eesti Maaomavalitsuste Liit (2013)
QUIN-Estonia (2014)
Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo (2015)
Eluliin (2016)
Lisateave:
enut@enut.ee

Reet Laja
Tel 5182818
reet@enut.ee