Kes võidavad eelarvetest?

PÄEVAKAVA:

10.00-10.30 Registreerimine ja kerge hommikusöök
10.30-11.15 Projekti SIA4Y tutvustus: Kuidas ja miks kasutada õigust teabele (Els Heile, SIA4Y projektijuht)
11.15-11.45 Noorte hääl volikogus (Laura Danilas, Tartu Linnavolikogu liige)
11.45-12.05 Arutelu
12.10-12.50 Lõuna
12.50-13.50 Sootundlik eelarvestamine (Mari-Liis Sepper, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 2010-2015)
13.50-14.15 Kohvipaus
14.15-16.15 Grupitöö
16.15-16.45 Päeva kokkuvõte

Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

REGISTREERIMINE

Üritus Facebookis

 

Mida tähendab sootundlik eelarvestamine?