Sisukord

  • ENUT on inimõiguste eest seisvate organisatsioonide ümarlaua aktiivne liige
  • Inimõiguste nädala raames toimunud üritused
  • Seminar “Töö ja pereelu ühitamise võimalikkusest” 13. detsembril Tartus
  • Eesti leidlikud naised võistlesid Stockholmis
  • Ümarlaud “Koostöö MTÜde ja soolise võrdõiguslikkuse riiklike struktuuride vahel – ühiste eesmärkide nimel”

Lae alla PDF