ENUTi esindajad viibisid Ukrainas projekti “Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul” raames

ENUTi delegatsioon viibis 17.-22. augustil lähetusel Ukrainas, kus tutvuti sisepõgenike olukorraga, räägiti projektipartneriga läbi arengukoostööprojekti “Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul” tegevusplaan, tutvustati projekti eesmärke ja tegevusi teemaga seotud organisatsioonide ja sihtgrupi esindajatele EV Suursaatkonnas toimunud avaseminaril ning koolitati sihtregioonide MTÜde eestvedajaid ja tulevasi nõustajaid võrgustumise, turunduse ja mentorluse aluste teemal.

Vt ka

ukrainas

arengukoostoo_est

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Info:
Merle Pajus
projekti koordinaator
merle@enut.ee