ENUT võõrustas koostööpartnereid Ukraina vabaühendustest

ENUTi  arengukoostööprojekti  „Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“  käigus tutvustati  Ukraina kolleegidele Eestis kasutusel olevaid praktikaid vabakonna, sotsiaalse ettevõtluse, e-kaubanduse ning karjäärivõimaluste toetamisel.  5-päevasel õppevisiidil kohtuti erinevate valdkondade  spetsialistidega,  jagati kogemusi ja loodi uusi kontakte. Ukrainlastele avaldasid suurimat muljet siinsed laialdased e-teenuste võimalused. Samuti tajuti soolise võrdõiguslikkuse teemaga järjepidevalt tegelemise olulisust. Uusi teadmisi sooviti kohe oma töös kasutama hakata, et Eesti positiivsed kogemused rakenduksid ka Ukrainas.

Ukraina kolleegid andsid panuse  ENUTi 20. aastapäevale pühendatud konverentsi arengukoostöö töötoas, kus oma tähelepanekuid jagasid Eugene Fomin (Human Rights Fundation, Kiev) ja Victoria Talashkevitš (MTÜ Turbota, Kropõvnõtskõi). Tõdeti, et arengukoostöö on vajalik ja efektiivne võimalus Eesti kogemuste vahendamiseks erinevate reformide läbiviimise ja uute praktikate kasutamise osas.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.