ENUT jätkab arengukoostööd Ukrainas

2016. aasta juulis alustas ENUT koos Ukraina partneriga Human Rights Foundation arengukoostööd („Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“). Projekt osutus väga edukaks ja nüüd jätkatakse juba neljas regioonis toetamaks naiste ettevõtlikust. Tänu mentorlusele on mentiide aktiivsus ja toimetuleku võimalused laienenud. Suurenenud on teadlikkus naisettevõtlusest ja ettevõtlusega seotud valdkondadest, seal hulgas ettevõtlikkuse seosest kodanikuühiskonnaga ja tööturu võimalustega.