ENUT 20

28. aprillil toimus Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverents, mis oli seekord pühendatud ENUTi 20. juubeliaastapäevale ning kandis pealkirja “ENUT 20. Uued väljakutsed elu edendamisel Eestis – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates”.

Konverents võttis kokku ENUTi pikaaegse, 20 aasta kestnud tegevuse inimõiguste, sh tegevuse soolise võrdõiguslikkuse kaitsel ja kodanikuühiskonna ülesehitamisel ning seadis tulevikusuundi. Päev enne konverentsi, 27. aprillil toimusid Tallinna Ülikooli ruumes ka töötoad ning ENUTi poolt välja antava ajakirja Ariadne Lõng uue numbri esitlus ning pidulik õhtu muusikaga.

Töötubade päeva algas arengukoostöö teemalise ümarlauaga, mida juhtisid ENUTi projektijuht Merle Pajus ja Sigrid Solnik MTÜ-st Eesti Arengukoostöö Ümarlaud. Osalejaid oli meie toetjate partnerite hulgast nagu Eesti Välisministeeriumist, MTÜ-st Mondo, Idapartnerluse Keskusest, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust, Ukraina Inimõiguste Keskusest, Georgia assotsiatsioonist “For Each Other” samuti Georgia MTÜ-st People’s Harmonious Development Society. Kõigi osalejatega on ENUTil olnud varem või on käimasolevaid projekte.

Päev jätkus ümarlauaga, kus arutati sooteadliku ja kaasava eelarvestamise küsimusi nii riigi kui kohalikul tasandil. Arutelu juhtis Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht Liivi Pehk. Osalesid Reet Laja (ENUT); Liivi Pehk (EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus), Ott Kasuri (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Uno Silberg (Kose valla volikogu), Gea Kangilaski (Eesti Ametiühingute Keskliit), Karl-Erik Tender (Rahandusministeerium).

Esimesel konverentsipäeval esitleti ka ENUTi poolt välja antava soouuringute ajakirja Ariadne Lõnga uut numbrit. Esitlust juhtis Ariadne Lõnga toimetaja Eve Annuk, omapoolsete kommentaaride ja sõnavõttudega osalesid ka autorid Tiiu Kuurme, Tiina Veikat ja Kadri Aavik.

Samuti arutasime ettepanekuid naiste ajaloo esiletoomisel. Küsimust aitasid lahata Ariadne Lõnga toimetaja ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Eve Annuk, ENUTi liige ja kirjandusteadlane Tiina Aunin, ENUTi juhatuse liige ja politoloog Ilvi Cannon, Eesti Naisliidu juhatuse esnaine Siiri Oviir ning Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liige, naiste ajaloo uurija Evelin Tamm.

Järgmisena võeti ette haridusküsimused paneelis “Sugu, haridus ja teadus – kuidas edasi?” Paneeli juhtis Ülle-Marike Papp, osalesid Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets, Eesti Haridusfoorumi üks aktiivsemaid eestvedajaid Raivo Juurak, ENUTi juhatuse liige, psühholoogiadoktor Voldemar Kolga, haridusteadlane Tiiu Kuurme, Riina Kütt Eesti Naiskoolituse Keskusest ning Mariann Rikka Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Esimene konverentsipäev lõppes ENUTi 20. aastapäeva piduliku tähistamisega muusika ja tänuga. Südamliku ja meeleoluka kontserdi andis ansambel Naised Köögis. Aitäh kõigile õnnitlejatele soojade sõnade ja lillede eest! Teadmine, et meie töö on olnud oluline, annab indu edasi tegutsemiseks. Tahaksime, et ENUTi töö jätkuks ning sellel tööl oleks reaalsed, positiivsed tulemused ka edaspidi!

Teise konverentsipäeva alustas avasõnadega Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, samuti pidas sissejuhatava kõne Eesti president Kersti Kaljulaid; soolise võrdõiguslikkuse tagamisest riiklikul tasandil kõneles sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski. Neile järgnes ENUTi esinaise Reet Laja ülevaatlik ettekanne ENUTi panusest elu edendamisele Eestis.

Pesidendi kõne täistekst on soovijaile kättesaadav siit.

Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil on üks olulisi verstaposte võrdõiguslikuma ja õiglasema ühiskonna poole. Paneeldiskussiooni soolise võrdõiguslikkuse tagamisest riiklikul tasandil juhtis Rain Kooli. Diskussioonist võtsid osa Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren, Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna direktor Tanja Auvinen, Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukogu esimees Rainer Kattel, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ning EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht Liivi Pehk.

Juba kaheksandat aastat korraldaS ENUT sooteadliku MTÜ konkurssi ning traditsiooniliselt kuulutatakse konkursi võitja välja kevadkonverentsil. 2017. aasta võitjaks sai Eesti Ametiühingute Keskliit, kes on teadlikult ja süstemaatiliselt oma töös järginud soolise võrdõiguslikkuse printsiipe. Samuti otsustasime sel korral tunnustada parima sooteadliku noorteorganistatsioonina Eesti Üliõpilaste Liitu. Parima Sooteadliku MTÜ võitjatest saab täpsemalt lugeda siit.

MTÜ QUIN-Estonia eestvedaja Anne-Mari Rannamäe oli koostatud slaidikava naisleiutajatest ning nende leiutistest, et tutvustada naissoost leiutajate panust ja tööd. Slaidikavaga saab tutvuda siin!

Seejärel liikusime ettevõtlusmaastikule. Paneeli “Naised ja mehed ettevõtluses” juhtisid Aet Kull ja Margus Mets. Osalesid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen, Põhjamaade Ministrite Nõukogu direktor Christer Haglund, ENUTi projektijuht ja ettevõtja Hannaliisa Uusma, ning naisettevõtluse toetamise võrgustiku esindajad Margo Orupõld, Aet Kull ja Riina Piigli.

Naistel on olnud roll rahu kindlustamises läbi ajaloo, aga ka kaasaegsete konfliktide lahendamisel, ning ajapikku on hakatud seda tõsiasja ning naiste potensiaali ka märkama. Paneeli “Naised ja mehed rahu kindlustamas” juhtis Eesti NATO Ühingu juhatuse esinaine Krista Mulenok. Paneelis arutlesid teemal Norra suursaadik Eestis Dagfinn Sørli, Rootsi Suursaatkonna kaitseatašee Per-Olof Bengtsson, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok, Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, Eesti Politsei Naisühendus tegevliige Triin Lõhmus, MTÜ Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.

Paneeldiskussioonidega “Naised ja mehed ettevõtluses” ja “Naised ja mehed rahu kindlustamas” paralleelselt toimus poliitikatöötuba soo, tervise ja tööelu pikendamise teemal (COST IS1409): Eesti meeste ja naiste näitajate arvestamine tööelu pikendamise kava rakendamisel. Ettekanded oli dteemadel nagu Eesti Euroopa taustal: aktiivsena vananemise indeks. Marge Unt, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus; Vanemate meeste ja naiste tervislik seisund kui tööelu jätkamise võtmetegur. Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskus; Vanemad naised ja mehed Eesti eri regioonides: majanduslik ja tööturu alane olukord. Iris Pettai, Eesti demograafia keskus; Vanemad naised ja mehed elukestvas õppes. Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus. Ettekannetele järgnes diskussioon.

Konverents lõppes kkkuvõtetega töötubades arutletust ning ENUTi esinaise Reet Laja lõppsõnadega.

Konverents sai teoks tänu projektile „Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20“, mille rahastajateks olid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond, Sotsiaalministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis, Soome, Rootsi, Taani ja Norra suursaatkonnad, ENUT, COST ACTION IS1409 Genderewl.

 

Vaata ka


ENUT 20 konverents pildis ja videos

Vabariigi President Kersti Kaljulaid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 20. aastapäevale pühendatud kevadkonverentsil 28. aprillil 2017

Sooteadlik MTÜ 2017