Eestis kasutatavate koolivägivalla ennetamise ja sekkumise mudelite tutvustamine Batumis

Arengukoostöö projekt “Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine”.

Oktoobri lõpus viidi Batumis läbi seminar “No Bullying”, mille raames psühhoterapeut ja koolitaja Merit Lage tutvustas Gruusia sotsiaaltöötajatele, pedagoogidele, laste haridusasutuste juhtidele ja MTÜ-de esindajatele kiusamise ennetamise ja sekkumise programme “Kiusamisest vabaks” ja “Ühise Mure meetod”. Koolitusel osalejatele kingiti trükise “Mina olen enda oma” venekeelne versioon. Raamatu eesmärk on anda täiskasvanutele vahendeid ja juhtnööre 6–10-aastase lapse positiivse enesehinnangu kujundamiseks.
Seminaril osalejad pidasid väga vajalikuks kiusamise mõiste defineerimist ja kiusamiskäitumise kui fenomeni mõistmist. Analüüsiti lapsevanemate rolli ja koostöö võimalusi kiusamisvaba koolikeskkonna loomisel.
Kiusamise ennetamise teemaline seminar pälvis rohket meediatähelepanu Adžaaria rahvusringhäälingus ja teistes kohalikes meediaväljaannetes.
Ühingu “For Each Other” juht Sophia Bakuridze märkis, et kiusamise ennetamise alane koostöö Eesti ja Adžaaria autonoomse vabariigi vahel peaks kindlasti jätkuma, kuna koolivägivalla vähendamine tagab lastele parema hariduse kättesaadavuse ning vähendab koolist väljalangemise riski.
Koolitus toimus koostöös Lastekaitse Liiduga.