Covid-19 ja sooline võrdõiguslikkus

Siia kogume erinevaid materjale, kuidas Covid-19 viirus on mõjutanud meie ühsikonda ning soolist võrdõiguslikkust.

19.04.2020 finanz.dk, Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, Michèle Tertilt The Impact Of The Coronavirus Pandemic On Gender Equality
Kriis mõjutab naisi ja mehi erinevalt, ning mitte alati ühes suunas. Esimene vaade, kuidas kriis mõjutas töötuse määra, lastehoidu, muutunud töötingimusi ning millised on soovitused edaspidiseks.

21.04.2020 The New Yorker (www.newyorker.com), Emily Bobrow “Some Days I Feel Like I’m Melting”: How Single Mothers in New York City Are Coping with Quarantine
Covid-19 kriis ja sellega kaasnev majanduslangus kahjustab kõiki vanemaid, kuid see võib ebaproportsionaalselt raskelt langeda üksikemadele, kellest paljud juba olid hädas enne seda.

15.07.2020 mckinsey.com, Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan, Xavier Azcue COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects
Mis on kasulik SVÕ edendamisele, on kasulik ka majandusele ja ühiskonnale laiemalt. Covid-19 pandeemia tõestab selle väite paikapidavust ning pakub võimalust teha tulevikuks olulisi muutusi.

15.10.2020 Euroopa Parlament, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period
Uuringus tuuakse välja mõned COVID-19 kriisi ja kriisijärgse perioodi peamised soolised mõjud.

25.22.2020 UN Women whose time to care: Unpaid care and domestic work during COVID-19
Pandeemiaga seotud meetmete ja sulgemiste tõttu on kodutööde ja omastehoolduse vajadus mitmekordistunud. Kuid kes neid suurenenud koormaid kannab ja kui palju need on suurenenud? Sellele küsimusele vastamiseks on UN Women kogunud uusi ja silmi avavaid andmeid.

24.11.2020 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Violence against women
Kuidas on Covid-19 mõjutanud naistevastast vägivalda, ülevaade kriminaal- ja abiliinide statistikast.

EIGE on oma Covid-19 ja SVÕ materjalid ja statistika nüüd koondanud ühele leheküljele SIIN.

Samuti leiab palju materjali unwomen.org lehelt.