Ariadne Lõng 2011

Sisukord

  • Individuaalne sooideoloogia – millest see sõltub? Kairi Kasearu
  • 60‒69-aastaste naiste ja meeste töötamine ja eluga rahulolu seitsmes Euroopa riigis. Mare Ainsaar
  • Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: meeste ja naiste erinevused Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal. Priit Jeenas
  • Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametipositsiooni seos meeste ja naiste puhul. Ave Roots
  • Venekeelse elanikkonna eesti keele oskus, sissetulek ja tööpuudus Eestis: miks naistele on keeleoskus olulisem? Ott Toomet
  • Soolised erinevused sõjajärgse ja võitjate põlvkonna tööväärtustes. Andu Rämmer
  • Töötee alustamine majandustõusu ja -languse tingimustes. Ave Roots
  • Esimene akadeemiline maamärk. Andra Siibak