Ariadne Lõng 2008

Sisukord

 • Füüsika kui meeste mängumaa: soostereotüüpidest Eesti füüsika kultuuris. Endla Lõhkkivi, Katrin Velbaum
 • Väljapaistvad naised teaduses: naisteadlaste karjääriteed "eduka teadlase" diskursuse taustal. Kairi Talves, Anu Laas
 • Sugu ja episteemiline vastutus füüsikas. Kristina Rolin
 • Intersektsionaalsusest ehk lugusid feministliku mõtte rändamisest. Redi Koobak
 • Uus identiteedikäsitlus ja selle peegeldused naiskirjanike loomingus: Eva Figes, Meera Syal ja Janette Winterson ning küsimused tänapäeva eesti kirjandusdiskursusele. Julia Tofantšuk, Suliko Liiv
 • Uurimusi kodanlusest: konvulsiivne naisekeha 19. s. lõpu ja 20. s. alguse fotograafias. Marge Monko
 • Lilli Suburgi kuvand eesti kirjandusloos. Eve Annuk
 • Soospetsiifilise eesti laste- ja noortekirjanduse lätetel: C.R. Jakobsoni tütarlastelugemik Helmed. Ave Mattheus
 • Sugu: kasulik kategooria ajaloo analüüsiks. Joan Scott
 • Vaikusesse vajunud aeg. Naiste traumaatiline repressioonikogemus Imbi Paju dokumentaalfilmis ja raamatus Tõrjutud mälestused. Leena Kurvet-Käosaar
  Allikapublikatsioon
 • Päevikukatkeid. Lilli Suburg
 • Lilli Suburgi päevikust. Eve Annuk
  Raamatud
 • Mõtestada kaasaegset kunsti. Margaret Tali
 • Naisliikumise ajalugu biograafiliste portreede vormis. Eve Annuk