Alates 8. märtsist näitused ja aruteluõhtud Okupatsioonide muuseumis, filmilinastused Artises

2017. aastal täitub Eesti naisliikumise teekonnal mitu  silmapaistvat tähtpäeva. Täpselt sajand tagasi said siinsed  naised valimisõiguse ja toimus esimene eesti naiste  kongress. 110 aastat tagasi asutati Tartus esimene naisi  koondav selts ning 130 aastat tagasi sündis eesti  naisliikumise suurkuju Marie Reisik.

Okupatsioonide muuseum avab rahvusvahelisel naiste  õiguste päeval, 8. märtsil kolm näitust #naistEST, et  tähistada neid olulisi tähtpäevi ning meenutada, et pikk tee  on veel käia võrdsema ühiskonnani.

Näha saab prantsuse fotograafi ja feministi Nicole Miqueli   kolmest fotoseeriast näitust “Cherchez la femmeˮ, eesti  ajaloolase Evelin Tamme koostatud näitust Marie Reisikust  “Eesti naisliikumise juubeliaasta: Marie Reisik 130ˮ ja  Rootsi suursaatkonna toodud näitust feministliku  välispoliitika teerajajatest “Naised Rootsi diplomaatias alates  1632 kuni tänapäevaniˮ.
Näitused on osa naiste õigustele pühendatud üritustesarjast  #naistEST, mis tõstatab küsimusi kirjutamata reeglite  kohta ühiskonnas. Näituste, filmiprogrammide ja arutelude  eesmärk on ärgitada märkama ja mõtestama suhtumis- ja  käitumismalle, mis takistavad naiste õiguste realiseerimist. Sooline võrdõiguslikkus tähendab võrdseid õigusi ja võimalusi kõikides valdkondades – poliitikas, majanduses, igapäevaelus – see on inimõigus ja puudutab mõlemaid sugupooli.

Naiste õiguste kuu #naistEST raames linastuvad kinos Artis 4.-7. märtsil neli temaatilist mängufilmi: “Violette”, “Ilus aastaaeg”, “Mägede kuninganna” ja “Mis saab edasi?”.

Muuseumis linastuvad 16. märtsist kuni 30. aprillini dokumentaalfilmid Põhjamaadest ja Prantsusmaalt ning toimuvad aruteluõhtud.
Nii mängu- kui dokumentaalfilmide programm on tasuta! Info täieneb peagi!
#naistEST saab teoks Okupatsioonide muuseumi, Prantsuse Instituudi Eestis, Feministeeriumi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse ja Inimõiguste Instituudi koostöös.

Näitus on avatud 30. aprillini.

Info: http://www.okupatsioon.ee/index.php/en/naeitused-ja-suendmused