8. mail toimub ENUT Kevadkonverents

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Kevadkonverents 

Konverentsi erileht: enut.ee/kevadkonverents
“Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest” I

8. mai 2015 Tallinnas
Hotell  Euroopa Ida-Euroopa saal, Paadi tänav 5

KAVA

11.45–12.10 Kogunemine ja tervituskohv
12.10–12.55 SIHT projekt uurimuse “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”. Hannaliisa Uusma, ENUT projektijuht; Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
Slaidid
Uuring “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud” ja raport
12.55–13.25 Kuulsate emade kujutis meedias. Dagmar Lamp, TLÜ magistrant Dagmar Lambi asemel esineb Barbi Pilvre
Slaidid
13.25–13.45 Kohvipaus
13.45–14.20 Kokkuvõtted Võrdse Palga päeva tegemistest ja ettepanekutest palgalõhe vähendamiseks. Reet Laja, Riina Piigli (BPW Estonia)
Slaidid
14.20–15.35 Arutelu „Sooline võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest” I. Katri Eespere, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja; Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert; Reet Laja
Slaidid: Ülle-Marike Papp
Slaidid: Katri Eespere
15.35–15.50 Vaheaeg
15.50–16.15 Aasta sooteadliku MTÜ väljakuulutamine
16.15–16.35 Sotsiaalministeeriumi plaanid vanemaealiste tööelu edendamisel. Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev
Slaidid
16.35–17.00 ENUT MTÜde võrgustiku tulevikuplaanid


Registreeruda palume hiljemalt 06.05.2015 aadressil
enut@enut.ee

 

Konverents  toimub projekti “Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!” raames.

Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond.

hmn ebert