5. veebruar: Konverents SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse)

5. veebruaril 2016 Tallinna Ülikoolis
Narva mnt 29 Ruum A002

Osalemisest palun teatada meiliaadressil hariduskonverents2016@gmail.com

 

Esialgne kava

9.30-10.00 Osavõtjate registreerimine, tervituskohv
10.00-11.00 I paneel: Sissejuhatus teemasse
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige
Mailis Reps, Riigikogu kultuurikomisjoni liige
Dagfinn Sørli, Norra suursaadik
11.00- 12.30 II paneel: Norra kogemus soostereotüüpide ületamisel
Ole Bredesen Nordfjell, Reform keskus
Lise Østby, Norra laste-, noorsoo- ja perekonnaasjade amet*
Küsimused-vastused. Arutelu
Lõuna
13.30-14.45 III paneel: Eesti olukorrast
Tiiu Kuurme: Poisid ja tüdrukud koolist ja enesest koolis
Gertrud Kasemaa: Naisõpetaja, meesõpetaja või eelkõige hea õpetaja? Tüdruk ja poiss- eelkõige õpilane?
Elo-Maria Roots: Õpilase identiteet ja tulevikunägemused soolisest vaatest
Küsimused-vastused. Arutelu
15.00-16.30 IV paneel: Eesti olukorrast
Evelyn Neudorf ja Tiia Õun : Lasteaiaõpetajate ja juhtide arusaamad lastele võrdsete võimaluste tagamisest soolisest vaatest
Hannaliisa Uusmaa ja Kadri Aavik: Sooaspekt Eesti kutsehariduses- õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud
Katri Lamesoo ja Gertrud Kasemaa: Sooaspekti integreerimine õpetajaharidusse-vajadused ja võimalused
Küsimused-vastused. Arutelu
16.30- 17.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad
Ülle-Marike Papp

 

Konverentsi korraldab koos partneritega Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, et teha kokkuvõtteid Norra fintsmehhanismi soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist rahastatud projektist SIHT.
Konverentsil võetakse kokku projekti raames läbiviidud uuringute tulemused õpetajaskonna hoiakutest ning koolitegelikkusest soolises vaates. Samuti tutvustakse projekti raames valminud koolitusmaterjale ning soo ja hariduse teemalist veebiportaali.

* Esineja kinnitamisel