20. novembril ootame seminar-ümarlauale “Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist”

Olete oodatud seminar-ümarlauale “Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist”, mis toimub 20. novembril k.a algusega kell 11.00 hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn) Ida-Euroopa saalis.

Osavõtt on tasuta. Palume registreerida enut@enut.ee hiljemalt 17. novembril.

 

KAVA

10.45–11.00 Tervituskohv

11.00 –11.15 Sissejuhatus – seminar-ümarlaua eesmärgid ja sisu. Reet Laja, ENUT

11.15–11.45 Rahvastiku vananemise väljakutsed.
Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja

11.45–12.15  Aktiivsena vananemise arengukava soolisest aspektist. Arutelu.
Mari-Liis Sepper

12.15–13.15  Aktiivsena vananemise arengukava Heaolu arengukava tööversioonis.
Arutelu. Eha Lannes, Sotsiaalministeerium

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.15  Aktiivse vananemise toetamine. Tartu Rahvaülikooli NordPlus projekti näitel.
Arutelu. Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool

14.15– 14.40 Vanemaealiste koolitusest. Kas mehed on diskrimineeritud? Arutelu.
Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus; Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliit

14.40–15.00 Kokkuvõtted

 

Kohtumiseni!

 

Konverents toimub projekti „Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond

Hasartmängumaksu Nõukogu logo   Friedrich Ebert fondi logo