12.-24. märtsil toimub New Yorkis Naiste staatuse komisjoni 61. istungjärk

Naiste staatuse komisjon (Commission on the Status of Women, CSW) on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) alakomisjon, mis koosneb 45 neljaks aastaks valitavast liikmest. Komisjoni eesmärgiks on naiste võimustamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine maailmas, selleks määratleb komisjon konkreetseid standardeid ja poliitikaid. Komisjoni istungid toimuvad kord aastas kevadeti.

Seekordne istungjärk on 61. ja toimub New Yorkis 12.-24. märts ning selle peateemaks on naiste majanduslik jõustamine muutuvas tööturuolukorras (“Women’s economic empowerment in the changing world of work”). Samuti vaadatakse üle eelmise 58 istungjärgu põhjal koostatud dokument “Väljakutsed ja saavutused aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks naiste ja tütarlaste jaoks (“Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls (agreed conclusions of the fifty-eighth session)”.

Eestist viibib istungjärgul ka ENUTi juhatuse esinaine Reet Laja.

 

Vaata lisa

Eesti keeles

Inglise keeles