Teemalehed poliitikavaldkondades

Teemalehed poliitikavaldkondades [WWW]
Võrdõigusvoliniku kantselei
2014

Teemalehed

Haridus ja teadus

Tööturg ja tööelu

Töö ja pereelu ühitamine

Jätkusuutlik areng

Naised ja ettevõtlus

Tööohutus ja töötervishoid

Sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine

Sotsiaalkindlustus

Teemalehed valmisid projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Seotud teemad