Võrdõiguslik omavalitsus

Naiste ja meeste võrdsete võimaluste metoodika ja parima praktika näited Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2009  

Gender Equality Manual for Local Authorities

Center for Equality Advancement, 2008 PDF / 131 pages / 3.72 MB › Download (PDF) Equal participation of women and men in all aspects of society is crucial  for lasting growth and democracy, and also symbolises a society’s level of political

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus Euroopa kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele suunatud harta. Harta koostajaks ning edendajaks on Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu. Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus 2008 PDF / 36 lk / 274 KB