Soolist palgalõhet aitaks vähendada palganumbrite avalikustamine (Postimees, 06.04.2016)

Eestis on Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Praxise töö- ja sotsiaalelu analüütik Liina Osila esitleb värskeid lahendusi, mida palgalõhe vähendamiseks ette võtta. Osila naasis hiljuti EL-i riikide ekspertide kohtumiselt Viinis, kus pakuti antud küsimusele lahendusi.
«Naised, vaatamata selelle, et nad on tunduvalt haritumad, on tunduvalt madalamatel positsioonidel ka valdkondades, kus neid on sektoris rohkem – võib välja tuua tervishoiu- ja haridussektor,» räägib Osila.
Eestis on EL-i suurimaid soolisi hariduslõhesid, naised on meestest märksa haritumad, kuid ometi töötavad nad sagedamini madalamalt tasustatud ametikohtadel ja valdkondades, kus palk väiksem. Naised õpivad ka sageli selliseid erialasid, millega seotud ametikohad on vähem tasustatud. Siin kerkib ka probleem, et miskipärast on jätkuvalt naiste tööks liigitatavad sektorid vähem hinnatud.  Praxise hinnangul aitaks siin lahendusi leida kindlasti soostereotüüpide murdmisega tegelemine nii koolides kui lasteaedades.

Loe artiklit
PÄEVAINTERVJUU: soolist palgalõhet aitaks vähendada palganumbrite avalikustamine

(Postimees Online, 06.04.2016)

Seotud teemad