Andre, Karin – Naiste olukord tööturul: Eesti ja Euroopa Liidu võrdlus

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond/ sotsiaalpoliitika õppetool

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2000

Seotud teemad