Altmäe, Ivi – Kultuurikeskkonna mõju naisjuhtide kujunemisel Eestis

Juhendaja Arvi Grünthal
Uurimuse tüüp: diplomitöö
Pärnu, 2005

Seotud teemad