Uuring soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest tööandjate seas ja indikaatorite väljatöötamine seaduse mõjude hindamiseks

TNS Emor, Praxis, 2015
Uuringuaruanne

Loe / lae all PDF

Seotud teemad